Відвідування занять незалежно від форми організації освітнього процесу є досить важливою складовою навчання здобувачів вищої освіти, зокрема опанування ними навчального матеріалу дисциплін та організації власної освітньої траєкторії. Наявність параметру контролю присутності на заняттях у системах управління навчанням (LMS) дає можливість спостерігати за активністю учасників освітнього процесу, частково за їх кроками в опануванні наданими ресурсами, створювати основу для реалізації зворотного зв’язку завдяки іншим ресурсам та видам діяльності. Крім того, контроль відвідування занять мотивує і стимулює студентів до підвищення навчальних досягнень, спонукає їх до побудови індивідуальної траєкторії навчання, долучає до загальної стратегії вивчення навчального матеріалу та організації практичних досліджень, побудови власного плану дій, а також є певним фундатором розпорядку дня здобувача вищої освіти. Тому відвідування занять є важливим, елементом освітнього процесу, без якого не можна повноцінно досягти результатів навчання, здобути ключові компетентності, пов’язані з набуттям комунікаційних навичок, роботу в команді тощо.
Тому дослідження засобів організації контролю відвідування занять здобувачів вищою освіти, особливо в умовах дистанційного навчання, є важливою актуальною науково-практичною проблемою.
Метою роботи є аналіз традиційних і спеціальних засобів контролю відвідування занять здобувачами вищої освіти в системі Moodle, а також дослідження можливість перенесення даних про відвідуваність занять зі звітних документів засобів організації відеоконференцій, на прикладі MS Teams, до журналу оцінок в системі Moodle.
Завданнями дослідження є:
1. Проаналізувати вбудовані засоби системи Moodle для організації контролю відвідування занять, зокрема використання «Журналу оцінок».
2. Проаналізувати функціональні можливості спеціалізованого модуля Attendance («Відвідування») останніх версій системи Moodle для організації контролю відвідування занять і статистичного аналізу результатів цього контролю з метою прийняття рішень для активізації навчальної діяльності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання.
3. Дослідити можливість перенесення даних про відвідуваність занять здобувачами вищої освіти зі звітних документів засобів організації відеоконференцій, на прикладі MS Teams, до журналу оцінок в системі Moodle.
4. Представити досвід застосування засобів системи Moodle для організації відвідування занять у Черкаському державному технологічному університеті в умовах дистанційного навчання.
У роботі будуть представлені результати виконання поставлених завдань на основі досвіду авторів дослідження у багаторічному використанні системи Moodle.